Každý student a zaměstnanec školy má zřízen účet ve službě Google Workspace for Education. Součástí jsou všechny známé Google aplikace, školní e-mail a neomezený prostor na Google Disku zdarma.

Účet do Google aplikací má tvar: login@bigycb.cz. Login a heslo jsou shodné se systémem Bakaláři a všem byly sděleny na začátku školního roku.

Přihlašování do Google aplikací je možné např. přes Gmail a poté rozkliknutím ikony “Aplikace Google”:   

 

Důležité informace

  • školní Google účet je určen výhradně jen pro potřeby vzdělávání na Biskupském gymnáziu (vnitřní komunikace a distanční výuka) a není vhodné jej používat pro přihlašování a registraci do soukromých aplikací
  • administrátor může kdykoliv účet omezit, zablokovat či zcela zrušit, stejně jako změnit přihlašovací jméno nebo heslo
  • odchodem žáka ze školy dojde nejprvek k zablokování a poté k vymazání jeho účtu Google – před ukončením školní docházky je tedy třeba zálohovat (stáhnout z Disku) či převést data na soukromé účty; aplikace a mobilní telefony registrované přes příslušný účet budou dále nepřístupné