Všichni studenti školy mají zřízený e-mail v rámci služby Google Workspace ve tvaru: login@bigycb.cz. Login a heslo jsou shodné se systémem Bakaláři a všem byly sděleny na začátku školního roku.

Školní email (tj. Google účet) je určen výhradně pro potřebu vnitřní komunikace se školou a distanční výuky. Není vhodné jej používat pro soukromé aplikace a soukromou komunikaci.

Pro kontaktování všech členů třídy lze použít skupinový e-mail ve tvaru: trida@bigycb.cz (např. 1.a@…). Zpráva odeslaná na tuto adresu bude automaticky rozeslána všem studentům dané třídy. Skupinu lze použít i pro potřeby sdílení dat na Google Disku.

Důležité informace

  • Administrátor může kdykoliv účet omezit, zablokovat či zcela zrušit, stejně jako změnit přihlašovací jméno nebo heslo
  • Odchodem žáka ze školy dojde nejprvek k zablokování a poté k vymazání jeho účtu Google – před ukončením školní docházky je tedy třeba zálohovat (stáhnout z Disku) či převést data na soukromé účty; aplikace a mobilní telefony registrované přes příslušný účet budou dále nepřístupné