Komunikační systém Komens je součástí Webové aplikace Bakaláři a slouží k zasílání zpráv mezi učiteli, rodiči nebo žáky. Stejně tak je možné jej používat k omlouvání absence.

Omluvenka je typ zprávy, kterou mohou odesílat rodiče nebo plnoletí žáci. Zpráva je adresovaná třídnímu učiteli.

Postup při omlouvání absence

Komens > Poslat zprávu > Typ zprávy: Omluvení absence:

Při dlouhodobější nepřítomnosti vybereme Omluvit celý den a zapíšeme datum od-do. Datum můžeme také vybrat z kalendáře. Při kratší nepřítomnosti zadáme kromě data i konkrétní vyučovací hodiny.

Omluvenka se automaticky odesílá třídnímu učiteli žáka a je automaticky požadováno potvrzení přečtení zprávy. Do textu zprávy je možno napsat omluvenku libovolného obsahu, je možné také přiložit přílohu (např. ofocenou zprávu od lékaře).

Zprávu po odeslání uvidíme v menu Odeslané zprávy. Dokud třídní učitel zprávu nepotvrdí, je u ní symbol červeného kolečka.

 

Video nápověda: https://www.youtube.com/watch?v=wB0hvZVv2-Y