Studenti a zaměstnanci školy mohou využívat tiskové řešení MyQ, které umožňuje kopírování, černobílý tisk z flashdisku a barevné skenování.

Každý uživatel disponuje svým účtem a kreditem, k ověření lze využít elektronický čip do jídelny nebo PIN.

Ve škole jsou dostupné dvě shodné kopírky: ve studovně v 1. patře a před knihovnou.

Přehled funkcí

Registrace čipu/PINu

Uživatelé se do systému autorizují pomocí čipu shodného s čipem do jídelny. Pokud čip nevlastníte, můžete používat 4místný PIN. Registrace do systému probíhá na recepci školy (přízemí).

S sebou přineste váš stávající čip, který vám bude zaregistrován do systému MyQ, případně vám bude přidělen PIN. Je nutné znát váš školní login.

Po zaregistrování čipu se k tiskárně přihlašujete a odhlašujete pouhým přiložením čipu ke čtečce, příp. zadáním PINu na přihlašovací obrazovce.

Dobíjení kreditu

Po registraci čipu je možné dobít kredit pro kopírování a tisk. Minimální výše kreditu pro aktivní služby je 3 Kč.
Kredit je možné dobít pouze v hotovosti na recepci školy (přízemí).

Ceník služeb: jednostranná černobílá kopie/tisk A4: 1 Kč, A3: 2 Kč. Oboustranné verze dvojnásobek základní ceny.

Kopírování (černobílé)

Rychlé kopírování bez nastavení dalších parametrů proveďte pomocí panelu Rychlá kopie. Přes panel Pokročilé kopírování lze nastavovat např. volbu papíru, lupu, sytost a další.

Následné provedení kopie proveďte zeleným tlačítkem Start.

 

Tisk z flashdisku (černobílý)

Lze tisknout pouze formáty PDF a JPG! (nelze DOC ani DOCX – při ukládání ve Wordu je třeba dokument uložit ve formátu PDF).

Po přihlášení a zapojení USB flashdisku do portu na pravé straně zařízení klikněte na panel USB flashdisk.

Vyberte příslušný(é) soubor(y), klikněte na tlačítko Tisk a potvrďte zeleným tlačítkem Start.

Skenování na flashdisk

Po přihlášení a zapojení USB flashdisku do portu na pravé straně zařízení klikněte na panel USB flashdisk, klikněte na tlačítko Uložit dokument a potvrďte zeleným tlačítkem Start.

 

Veškeré komplikace s tiskem, připomínky a náměty řešte se správcem ICT.

Chybějící papír ohlaste prosím na sekretariátu školy (1. patro).