Po přihlášení do PC stiskněte kombinaci kláves Ctrl+Alt+Del a poté vyberte možnost Změnit heslo.

Změna síťového hesla
Změna síťového hesla ve Windows